Yläharvennus takaa metsän arvonkasvun

Tee puukauppaa kanssamme!

Hyvin hoidetun metsän arvo kasvaa

Yläarvennus luo aina saatavien tulojen lisäksi pohjan tuleviin tuloihin. Säästettävien puiden tulee olla terveitä ja kasvukunnossa. Tällöin yläharvennus hyödyntää kasvutilan nopeimmin. Parhaimmillaan puuston arvo on järeänä ja oksattomana. Kartoitamme aina toimenpiteissämme erikoispuutavaraerät ja pääset hyötymään niistä varmasti. Arvon kehitys vie metsässä vuosikymmeniä, joten jalostusarvoltaan hyviä puita kannattaa suosia. Kasvattamalla monipuolista metsää ja kasvupaikalle soveltuvia puulajeja turvaa parhaiten metsän arvon säilymisen. Laadukkaalle puulle on kysyntää varmasti myös 20 vuoden kuluttua.

Suomalainen metsä tarjoaa parhaimmillaan erittäin laadukasta puuta. Tällaista puuta käyttää erityisesti puusepänteollisuus

Yläharvennus kannattaa

On hyvin tärkeää miettiä mitä puita metsästä poistetaan. Suunnittelemme toimenpiteet aina metsän antamien reunaehtojen mukaisesti. Poistamalla metsän suurimpia puita saavutetaan monia etuja. Harvennuskertymä on hyvä ja muodostuu pitkälti tukkipuista. Pienempien, säästettävien, puiden laatu on usein myös parempi, mikäli toimenpiteet tehdään ajallaan. Metsä kasvaa usein monikerrokselliseksi. Suurien puiden poisto avaa tilaa pienille puille jatkaa kasvuaan metsän suurimmiksi. Samalla metsään avautuu myös pieniä alueita, mihin uudet puut taimettuvat. Sekametsäinen rakenne hyödyntää hyvin metsän kasvupotentiaalia ja kestää häiriöitä kuten tuulta.

Hieman rehevämpään metsään syntyy helposti kuusialikasvosta. Katso video yläharvennuksesta

Oksat vaikuttavat puun laatuun

Metsänhoito on pitkäjänteistä toimintaa. Kaikki mitä metsässä tehdään tai jätetään tekemättä vaikuttaa vuosikymmenten päähän. Oksaton puuaines on arvokkaampaa kuin oksainen ja tähän vaikutamme yläharvennuksessa. Korjaamme oksikkaampia puita ja jätämme kasvamaan hyvälaatuista puuta. Itsestään suuremman puun oksat harvoin rungosta tipahtavat. Hyvä laatu muodostuu oksien koon, oksan kasvukulman ja tuoreuden mukaan. Pienioksainen vähemmän kuolleita oksia sisältävä puu on laadukkaampi. Sopivassa kilpailuasemassa kasvaneessa puussa muodostuu enemmän oksatonta tyvipuuta. Oikeanlainen yläharvennus voi säästää tällaiset yksilöt.

Männystä ovat oksat karsiutuneet hyvin ja oksankohdat alkavat olla peittyneet paksuuskasvun myötä. Tästä eteenpäin puu tuottaa oksatonta puuainesta. 

[YTPlayer short code]

You need a license key to display a YTPlayer video using the shortcode.
Go to the YTPlayer settings page to get your license