S-Metsärahasto hyödyntää metsien hoidossa Innoforin palveluita

Varainhoitoyhtiö FIM ja Innofor yhteistyöhön S-Metsärahastossa

Varainhoitoyhtiö FIM ja Innofor yhteistyöhön S-Metsärahastossa

Innofor sopimukseen S-Metsärahaston perustamisesta

Innofor Oy on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen S-ryhmään kuuluvan varainhoitoyhtiö FIM:n kanssa uuden, metsään sijoittavan rahaston (S-Metsärahasto) perustamisesta. Uusi S-Metsärahasto julkistettiin tiistaina 15. marraskuuta yhtiöiden yhteisellä tiedotteella.

– Rahasto huolehtii metsien tehokkaasta hoidosta, mutta samalla huomioi nykysijoittajan korkeat eettiset vaatimukset luonnonvarojen käytössä. Metsänhoidossa pyrimme tasolle, jota kelpaa esitellä ulkomaita myöten. Toivotamme kaikki rahastosijoittajat tervetulleiksi nauttimaan metsistään, Innoforin hallituksen puheenjohtaja Marcus Walsh sanoo.

Metsä tarjoaa vakaata tuottoa puiden kasvaessa ja rahavirtaa hakkuutuottojen muodossa. Uudella rahastolla metsään sijoittaminen on vaivatonta.

S-Metsärahastoon voi sijoittaa neljä kertaa vuodessa

S-Metsärahasto sijoittaa varallisuutensa pääasiassa Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Metsäkiinteistöt muodostuvat maa-alueista ja niillä kasvavasta puustosta.

Rahasto sopii pitkän aikavälin sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan korko-, osake- ja asuntosijoituksia laajemmin, rahastonhoitaja Timo Hakulinen sanoo. – Metsä on hyvä sijoitustuote ja vähempiriskinen vaihtoehto esimerkiksi osakesijoittamiselle. Vaikka tulisi lama, metsän biologinen kasvu jatkuu.

Lue lisää: https://www.s-pankki.fi/fi/tiedotteet/2016/s-pankin-rahastovalikoima-kasvaa-s-metsarahastolla-kuka-vain-voi-ryhtya-metsanomistajaksi/

Varainhoitoyhtiö FIM ja Innofor yhteistyöhön S-Metsärahastossa
Varainhoitoyhtiö FIM ja Innofor yhteistyöhön S-Metsärahastossa

Hyvä metsänhoito tuottaa tuloja ja virkistysarvoja

Nykyaikainen metsänhoito tuottaa tuloja ja huomioi metsän moninaiset muut arvot. Suurimpien puiden hakkuu tuottaa arvokkainta puuta myytäväksi ja säästämällä pieniä puita kasvamaan, voidaan minimoida metsään kohdistuvia pitkälläkin aikavälillä vaikuttavia investointeja. Näin metsänomistajan metsätalous paranee.

Hoitamalla metsää jatkuvasti puustoisena, voidaan suojella myös arvokkaita metsämaisemia. Virkistysarvot säilyvät hyvällä tasolla ja retkeilyä helpottaa, kun metsä pysyy peitteisenä. Sieni- ja marjasadot säilyvät, sillä varvusto ei häviä hakkuiden myötä. Luontokohteiden ympäristöjen ollessa puustoisina, säilyy mikroilmasto luontokohteissa paremmin. Sopivasti valikoiden säästöpuut turvaavat lahopuuta myös tulevaisuudessa lajien elinympäristöiksi.

[YTPlayer short code]

You need a license key to display a YTPlayer video using the shortcode.
Go to the YTPlayer settings page to get your license