Palvelumme uudistuvat juuri sinulle

Tutustu nykyajan metsäluonnonhoitoon

Selkeämpää tietoa metsästäsi

Haluamme palvella asiakkaitamme yhä paremmin. Perinteisesti metsänhoidon ratkaisut esitellään pitkälti numeerisen tiedon avulla. Metsäsuunnitelmat pursuavat läpimittoja ja pituuksia. Nämä ovat toki hyvin oleellisia seikkoja, mutta mielestämme asiat voidaan esittää myös ymmärrettävämmin ja selkeästi. Uuden Metsä Kuvina -palvelumme avulla metsän tapahtumista voidaan toimittaa päätöksiä ja toimenpiteitä selkiyttävää lisätietoa valokuvin, 360°-kuvin tai 360°-videoin. Voit esimerkiksi tarkastella metsää ennen ja jälkeen toimenpiteen laadukkaista 360 asteen kuvista. Viereisessä kuvassa näkymiä hakkuusta toimenpiteen jälkeen. Kuvat selventävät tilannetta metsässä; oli kyse sitten metsäsuunnitelmasta tai hakkuusta.

TUTUSTU

Kehitä luontoarvoja

Luontoarvojen säilyttäminen metsätalouden ohessa on hyvin tärkeää, niin meille, kuin asiakkaillemme. Palvelumme sisältävät luonnon monimuotoisuuden tukemisen, riistanhoidollisia näkökulmia sekä metsämaiseman säilyttämisen. Mutta kuinka varmistua toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja toisaalta seikoista, joihin tulee keskittyä. Kartoitamme nämä merkittävät rakennepiirteet ja kuvaamme niitä tekijöistä johdetun luontoindeksin avulla. Saat selkeän kuvioittaisen arvion tilanteesta metsässäsi. Luontoarvojen kehittymistä metsässä voidaan tämän jälkeen seurata ja toisaalta johdonmukaisesti myös kehittää keskittymällä oikeisiin seikkoihin. Luontoarvoja ja niiden kehittymistä on nykyään mahdollista seurata uuden luontoarvokartoituspalvelumme avulla.

TUTUSTU
Metsäsuunnitelma voidaan toteuttaa yhdessä luontoarvokartoituksen kanssa.

Tilakäynnillä asiat haltuun helposti

Nykyään omasta metsästä saa helposti pohjatietoa Metsään.fi-palvelun kautta. Metsän kunto on kuitenkin hyvä määrä välein käydä tarkistamassa ihan paikanpäällä. Tilakäynnin aikana kierrämme tilan soveltuvin osin tai kokonaan. Käytämme pohjana metsäsuunnitelmaa tai metsävaratietoa. Saat ajankohtaisen tilannekatsauksen valitsemistasi kokonaisuuksista. Hoitotöiden tai hakkuiden ajoittaminen on tärkeää, jotta hyvä kasvu voidaan ylläpitää kasvatettavassa puustossa. Toimenpiteitä ei pitäisi viivästyttää, sillä se lisää riskejä metsänkasvatuksen eri vaiheissa sekä vähentää mahdollisuuksia esimerkiksi säästää kasvukykyisiä alikasvoksia. Metsäsuunnitelmaa tai metsävaratietoa voidaan tarkentaa metsäkäynnillä helposti.

TUTUSTU

[YTPlayer short code]

You need a license key to display a YTPlayer video using the shortcode.
Go to the YTPlayer settings page to get your license