Ostamme puuta pystykaupalla!

Tarjoamme metsänhoitoa perinteisin sekä jatkuvan kasvatuksen menetelmin. Eri menetelmistä meillä on vankka kokemus. Toimme jatkuvan kasvatuksen markkinoille jo vuonna 2008.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsää pyritään kasvattamaan erirakenteisesti. Tämä tarkoittaa metsän uudistumista ja kasvua ilman avohakkuuta. Kaikkia puita ei hakata kerralla. Tällöin uudistamiskustannuksia pyritään vähentämään ja metsämaisemasi säilyy peitteisenä. Tämä metsänhoitomenetelmä säästää kulujen lisäksi metsäsi virkistys-, marjastus- ja retkeilyarvoja.

Painotit sitten lyhyen aikavälin suuria tuloja tai maisemaa vaalivaa pitkäjänteisempää hoitotapaa kannattavuus toimenpiteillesi muodostuu tukkipuun hyödyntämisestä. Tukki- eli sahapuun hinta on noin kolminkertainen kuitu- eli sellupuun hintaan nähden. Siksi terveet hyväkasvuiset kuitupuut kannattaa jättää metsään kasvamaan tukiksi. Tällöin niiden arvokasvu on suurimmillaan. Jokaisessa toimenpiteessä mietimme myös seuraavan hakkuukerran tuloja. Huonolaatuiset tai kehityskelvottomat puut poistetaan, kun taas hyvälaatuiset kuitupuut kasvatetaan tukeiksi.

Puukaupan hyödyt. Markkinoilla tukkipuu on vähintään kolme kertaa kuitupuuta arvokkaampaa, ja luontainen uudistaminen säästää istutus- ja taimikustannuksissa. Innoforin metsänkasvatuksen tavoitteena on maksimoida metsästä saatavan tukin määrä mahdollisimman alhaisin hoitokustannuksin. Lue lisää…

Puukaupan vaiheet. Suunnittelemme hakkuut metsänhoitotavoitteitasi vastaaviksi. Suosituksemme perustuvat uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin ja vankkaan kokemukseen. Tavoitteitteesi täyttyvät, liittyivätpä ne metsänhoidon kokonaistaloudellisuuteen, luonnon monimuotoisuuteen tai vaikkapa riistanhoitoon. Lue lisää…