Innoforin puukaupan hyödyt

Riista ja marjat säilyvät. Metsien jatkuva kasvatus ylläpitää monipuolista rakennetta metsissä ja metsä on metsän näköinen myös hakkuun jälkeen. Metsässä esiintyy yhtä aikaa pieniä ja suuria puita. Jatkuva kasvatus ei myöskään hävitä marjastusmahdollisuuksia, mustikka ja puolukka voivat hyvin hakkuun jälkeen.

Kannattaa taloudellisesti. Markkinoilla tukkipuu on vähintään kolme kertaa kuitupuuta arvokkaampaa, ja luontainen uudistaminen säästää istutus- ja taimikustannuksissa. Innoforin metsänkasvatuksen tavoitteena on maksimoida metsästä saatavan tukin määrä mahdollisimman alhaisin hoitokustannuksin.

Metsän arvokasvu paranee. Kun puu saavuttaa tukkipuun mitat, nousee puun hinta noin kolminkertaiseksi. Säästämme hoitotoimissamme mahdollisimman paljon puita, jotka ovat saavuttamassa tukkikoon. Näin metsälle saadaan hyvä arvokasvu, eikä olemassa olevaa potentiaalia heitetä hukkaan.

Luontainen uudistuminen. Parhaimmissa tilanteissa metsään jätettävän puuston arvo vastaa istutuksin perustettua taimikkoa. Metsänhoito on pitkäjänteistä elämänmittaista toimintaa ja suuret perustamiskulut ovat suurin metsän taloustulosta huonontava tekijä. Erirakenteisessa metsässä ei taimikonhoitotarvetta juuri ole.